Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Kazuistika: Hypertenze – lékové interakce (3 případy)Hypertenze: Lékové interakce – kazuistika (3 případy)

Zpracoval: Jan Václavík, I. interní klinika LF UP a FN v Olomouci

Poznámka k 1.kazuistice:

Ibuprofen je neselektivní inhibitor cyklooxygenázy, blokuje tak produkci prostaglandinů. Prostaglandiny v ledvinách, z nichž kvantitativně nejvýznamnějším na tomto místě je PGE2, stimulují natriurézu/diurézu inhibicí zpětné resorpce Na+ a vody v Henleově kličce, distálních tubulech a sběracích kanálcích. Podávání ibuprofenu tak snižuje účinek antihypertenziv zejména ze skupiny ACE  inhibitorů (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu) a blokátorů AT -receptorů (receptory pro angiotenzin).
Autor příspěvku: 003 dne 12.4.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 2.4. Hypertenze
title=
Klíčová slova: ,

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.