• Get Adobe Flash player


 • 1. Cévy
  1. Cévy, endotel, krev
  Blok 1. Dysfunkce endotelu a poruchy krevního srážení

  2. Srdce a oběh
  Blok 2. Kardiologie, srdečně – cévní onemocnění, selhání oběhu
  3. Respirační systém
  3. Respirační systém

  Blok 3. Onemocnění respiračního systému, poruchy krevních plynů

  4. Ledviny
  4. Ledviny
  Blok 4. Onemocnění ledvin
  5. Homeostáza
  5. Vnitřní prostředí
  Blok 5. Poruchy vnitřního prostředí a acidobazická rovnováha
  6. GIT, slinivka, játra
  6. Gastrointestinální systém, slinivka, játra
  Blok 6. Problémy příjmu a zpracování potravy. Onemocnění gastrointestinálního traktu, pankreatu a jater
  7. Metabolismus, výživa, cukrovka
  7. Metabolismus, výživa, cukrovka
  Blok 7. Poruchy energetické rovnováhy a metabolismu
  8. Interaktivní testy
  8.
  Autoedukační testy

  Zobrazit obsah podkapitol
  9. Elektronické publikace
  9. Elektoronické publikace
  Zobrazit obsah podkapitol
  Cílem projektu je posílení horizontálních a vertikálních výukových vazeb mezi preklinickou a klinickou fází studia akreditovaných programů studovaných na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. 

  Prostředkem je realizace komplexního e-learningového prostředí (LMS prostředí). Prostředí má podobu výukového portálu integrovaného v univerzitní internetové síti. Portál je dostupný z veřejného internetu. Obsahuje soubory digitalizovaných studijních podpor kombinovaných s multimediálními vstupy. Modulárním způsobem pokrývá stěžejní problémová témata výuky hlavně dynamických oborů (fyziologie, patofyziologie, interní medicína). LMS prostředí je vytvářeno na principu wiki. Zůstává trvale otevřeno doplněním a úpravám. Kterýkoliv z uživatelů může po svém přihlášení v prostředí pracovat jako autor, tvořit vlastní příspěvky anebo vnášet úpravy nebo opravy do už existujících příspěvků (viz Pokyny pro autory).

  Prostředí je dostatečně robustní, aby do něj mohly být vkládány všechny typy příspěvků – textové i multimediální a aby umožnilo dostatečně rozsáhlou spolupráci mezi preklinickými a klinickými výukovými pracovišti ve prospěch studentů. Portál je vybaven výkonným naváděcím a vyhledávacím aparátem. Rovněž jsou vloženy autoedukační testy. Přijetí příspěvku schvalují a finální začlenění příspěvků do struktury portálu provádějí jeho redaktoři (viz Pokyny pro autory).

  Vcelku prostředí vytváří podmínky pro zásadní zlepšení výukových přístupů v jedné z nejobtížnějších fází medicínského vzdělání – přechodu studentů z preklinické do klinické části studia.

   

  • Číslo operačního programu: CZ.1.07
  • Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Číslo prioritní osy: 7.2
  • Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
  • Číslo oblasti podpory: 7.2.2
  • Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
  • Číslo výzvy: 15
  • Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP – oblast podpory 2.2
  • Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
  • Řešitel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav patofyziologie
  • Partner projektu: Fakultní nemocnice Olomouc
  • Interní vedení projektového managementu: Projektový servis UP  Autor: admincz - publikováno dne 3.12.2010
  

  Website is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.