3.3. Respirační selhání

title= Acidobazický stav organismu – ppt prezentace

Autor: 003 | publikováno dne 2013-07-23 | 3.3. Respirační selhání, 5.3. Poruchy ABR | Klíčová slova: , | Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému jako pověřený uživatel.

title= Záznam přednášky: Základy terapie ARDS

Autor: 003 | publikováno dne 2013-05-07 | 3.3. Respirační selhání Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému jako pověřený uživatel.

title= Záznam přednášky: RDS – Syndrom dechové tísně novorozenců

Autor: 003 | 3.3. Respirační selhání Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému jako pověřený uživatel.

title= Záznam přednášky: Úvod do patofyziologie dýchacího systému

Autor: 003 | publikováno dne 2013-05-01 | 3.1. Poruchy plicní ventilace, 3.2. Poruchy plicní cirkulace, 3.3. Respirační selhání Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému jako pověřený uživatel.

title= Záznam přednášky: ARDS – Akutní syndrom dechové tísně

Autor: 003 | 3.3. Respirační selhání Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému jako pověřený uživatel.

title= Instruktážní video: Kanylace v. subclavia

Autor: 003 | 2.2. Hemodynamika a oběhové selhání, 3.3. Respirační selhání, 4.1. Poškození a selhání ledvin, 5.3. Poruchy ABR, 5.4. Infúzní terapie, infúzní podání léčiv, 7.4. Umělá výživa | Klíčová slova: , | Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému jako pověřený uživatel.

title= Kazuistika: Respirační acidóza u chronické obstrukční plicní nemoci

Autor: 003 | publikováno dne 2012-12-01 | 3.3. Respirační selhání, 5.3. Poruchy ABR Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému jako pověřený uživatel.

title= Instruktážní video: Analýza acidobazického stavu

Autor: vodouch | publikováno dne 2012-09-18 | 3.3. Respirační selhání, 5.3. Poruchy ABR | Klíčová slova: , | Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému jako pověřený uživatel.

title= Kazuistika: Umělá podpora ventilace při globální respirační insuficienci

Autor: 003 | publikováno dne 2012-04-14 | 3.3. Respirační selhání, 3.4. Hypoxie. Hyperoxie. Podpora ventilace. Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému jako pověřený uživatel.

title= Téma: Akutní syndrom dechové tísně (Akutní respirační distresový syndrom, ARDS)

Autor: 0003 | publikováno dne 2011-04-10 | 3.3. Respirační selhání Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému jako pověřený uživatel.Website is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.