2012 Červen

title= Instruktážní video: Index kotník-paže (Ankle-brachial index, ABI)

Autor: 003 | publikováno dne 2012-06-26 | 2.3. Poruchy krevního zásobení končetin a orgánů Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému jako pověřený uživatel.

title= Téma: Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA)

Autor: 0003 | publikováno dne 2012-06-25 | 3.1. Poruchy plicní ventilace | Klíčová slova: | Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému jako pověřený uživatel.

title= Téma: Intervenční kardiologie – Diagnostika a léčba ICHS v intervenční kardiologiii (8 případů)

Autor: 0003 | publikováno dne 2012-06-20 | 2.1. Kardiologie. Ischemická choroba srdeční. Srdeční selhání. | Klíčová slova: , , | Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému jako pověřený uživatel.

title= Kazuistika: Crush syndrom s akutním selháním ledvin (1 případ)

Autor: 003 | publikováno dne 2012-06-12 | 4.1. Poškození a selhání ledvin Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému jako pověřený uživatel.

title= Kazuistika: Hematurie z IgA nefropatie

Autor: 003 | 4.2. Projevy glomerulopatií a nefropatií Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému jako pověřený uživatel.

title= Kazuistika: Komplexní porucha funkce ledvin při primární hyperparatyreóze

Autor: 003 | 4.2. Projevy glomerulopatií a nefropatií Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému jako pověřený uživatel.

title= Kazuistika: Toxická akutní tubulární nekróza

Autor: 003 | 4.2. Projevy glomerulopatií a nefropatií Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému jako pověřený uživatel.

title= Kazuistika: Glomerulonefritida při Wegenerově granulomatóze

Autor: 003 | 4.2. Projevy glomerulopatií a nefropatií Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému jako pověřený uživatel.

title= Kazuistika: Glomerulonefritida u Henochovy-Schönleinovy purpury

Autor: 003 | publikováno dne 2012-06-11 | 4.2. Projevy glomerulopatií a nefropatií Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému jako pověřený uživatel.

title= Kazuistika: Nefrotický syndrom

Autor: 003 | 4.1. Poškození a selhání ledvin Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému jako pověřený uživatel.Website is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.