Cíle projektuPřechod z preklinické do klinické fáze výuky medicínských oborů představuje pro studenty jednu z nejobtížnějších fází jejich odborného vzdělání. Jednou z limitujících okolností snah o integraci výukových témat v této kritické periodě je absence dostatečně komplexního a všeobecně dostupného prostředí pro efektivní komunikaci mezi vyučujícími působícími na různých pracovištích.

Cílem tohoto projektu, podporovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, je vytvořit komplexní prostředí e-learningových podpor pro posílení kritických vertikálních a horizontálních vazeb mezi stěžejními problémovými tématy preklinických a klinických medicínských předmětů.

Prostředí je realizováno formou vzdělávacího portálu (LMS prostředí) dostupného z veřejného internetu. LMS prostředí je vytvářeno na principu wiki. Řešením projektu vzniká soubor 7 elektronickývch vzdělávacích celků organizovaných do 27 modulů. Jednotlivé tématické lekce modulů jsou rozvinuty animovanými schématy, popisy klinických případů (kazuistikami) a virtuálními demonstracemi. V demonstracích jsou prezentovány diagnostické a terapeutické postupy. Prostředí je doplněno autoedukačními sadami otázek. Orientaci uživatelů usnadňuje výkonný naváděcí a vyhledávací aparát. Jde o dostatečně robustní nástroj, který může napomoci změnit neuspokojivý stav zmíněné kritické fáze výuky.

Po uskutečnění pilotních ověřovacích kurzů zůstává LMS prostředí vytvořené na principu wiki trvale tevřeno dalším doplněním a úpravám. Umožňuje využít výukové podpory jak v preklinické a klinické prezenční výuce, tak v domácí přípravě studentů anebo v přípravě učitelů preklinických a klinických oborů na výuku.
Autor: admincz - publikováno dne 4.12.2010


Website is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.