Připravované bloky1. Cévy, endotel, krev
Blok 1. Dysfunkce endotelu a poruchy krevního srážení

1.1. Dysfunkce endotelu
Dysfunkce endotelu, trombofilie. Predispozice, rizikové faktory

1.2. Trombóza a embolie
Arteriální, žilní trombóza. Akutní trombus na pokladě aterosklerózy jako nejčastější příčina fatálních příhod. Embolie.

1.3. DIC
Diseminovaná intravaskulární koagulopatie(DIC). Vztah k MODS, SIRS.


2. Srdce a oběh
Blok 2. Kardiologie, srdečně – cévní onemocnění, selhání oběhu

2.1. ICHS
Ischemická choroba srdeční

2.2. Oběhové selhání
Selhání oběhu akutní, chronické.Šok, vztah k MODS, SIRS

2.3. Ischemie orgánů
Ischemické onemocnění orgánů a končetin

2.4. Hypertenze
Hypertenzní nemoc

2.5. Hyperkinetická cirkulace
Hyperkinetická cirkulace


3. Respirační systém
Blok 3. Onemocnění respiračního systému, poruchy krevních plynů

3.1. Ventilační poruchy
Obstrukční a restrikční poruchy. CHOPN jako 4. hlavní příčina mortality

3.2. Poruchy plicní cirkulace
Poruchy plicní cirkulace. Plicní hypertenze. Plicní embolie

3.3. Respirační selhání
Respirační insuficience. Plicní edémy. Syndromy dechové tísně (ARDS), vztah k MODS, SIRS

3.4. Hypoxie
Hypoxie, hypoxémie. Spirály ischemické smrti


4. Ledviny
Blok 4. Onemocnění ledvin

4.1. Renální selhání
Poškození a insuficience ledvin. Akutní a chronické selhání ledvin, vztah k MODS a SIRS

4.2. Projevy nefropatií
Manifestace poruch ledvin ve vnitřním prostředí a v orgánových soustavách. Symptomy a markery.

4.3. Dialýza
Hemodialýza. Peritoneální dialýza a další dialyzační metody


5. Vnitřní prostředí
Blok 5. Poruchy vnitřního prostředí a acidobazická rovnováha

5.1. Poruchy vodní a osmotické rovnováhy
Dehydratace, hyperhydratace. Hyperosmolární a hypoosmolární stavy. Edémy. Třetí prostor

5.2. Poruchy iontové rovnováhy
Poruchy Na+, K+, Ca2+, Mg2+, fosfátů

5.3. Poruchy ABR
Poruchy acidobazické rovnováhy

5.4. Infuzní terapie
Obecná a specifická praktická rizika infuzní terapie


6. Gastrointestinální systém, slinivka, játra
Blok 6. Problémy příjmu a zpracování potravy. Onemocnění gastrointestinálního traktu, pankreatu a jater

6.1. Malasimilace. Pankreatitida
Maldigesce, malabsorpce. Akutní a chronická pankreatitida

6.2. Krvácení do GIT, vředová choroba, GER, NSZ, GIT
Krvácení do zažívacího traktu. Gastroduodenální vředová choroba. Gastroezofagická refluxní nemoc. Crohnova choroba, ulcerozní kolitida. Střevní nádory

6.3. Ileus
Střevní neprůchodnost, pseudoobstrukce

6.4. Jaterní selhání
Jaterní poškození, insuficience, selhání, portální hypertenze


7. Metabolismus, výživa, cukrovka
Blok 7. Poruchy energetické rovnováhy a metabolismu

7.1. Civilizační metabolické poruchy
Civilizační metabolické poruchy. Malnutrice. Obezita. Hyperlipoproteinemie. Ateroskleróza.

7.2. Cukrovka
Inzulinová rezistence. Diabetes mellitus

7.3. Stresové hladovění
Stresové hladovění, vztah k MODS a SIRS. Výživa a metabolismus u vybraných klinických stavů.

7.4. Umělá výživa
Umělá výživa. Rizika parenterální výživy, preference enterální výživy.Autor: admincz - publikováno dne 8.12.2010


Website is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.