Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Vyšetřovací metoda: Kapnometrie a kapnografie – tenze CO2 ve vydechovaném vzduchu (ETCO2)Princip metody

Ćidlo CO2 měří tenzi CO2 v exspirovaném vzduchu v místě výstupu z dýchacích cest pacienta v průběhu celého dechového cyklu a zaznamenává ji graficky (kapnografie). Výpovědní hodnotu zejména má nejvyšší hodnota ETCO2 na konci výdechu (ETCO2, end-tidal CO2). Dovoluje posoudit míru globálního respiračního selhání signalizovaného hyperkapnií.

Interpretace výsledků

Normální rozdíl mezi paCO2 (parciální tlak CO2 v arteriální krvi) a ETCO2 je asi 0,25 – 0,66 kPa (2 – 5 mm Hg). Existence tohoto gradientu CO2 vyplývá z přítomnosti mrtvého prostoru. Odráží poměr velikosti dechového objemu a mrtvého prostoru.

Zvětšení mrtvého prostoru (anatomického, nebo funkčního – při poklesu perfúze) se projeví snížením ETCO2. Pokles perfúze může být způsoben nízkým srdečním výdejem, obstrukcí při plicní embolii, vysokým PEEP (pozitivním end-exspiračním tlakem) nebo PIP (pozitivním inspiračním tlakem) apod.

Zpracoval: Jaroslav Veselý, Ústav patologické fyziologie LF UP v Olomouci
Autor příspěvku: 003 dne 17.7.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 3.1. Poruchy plicní ventilace, 3.4. Hypoxie. Hyperoxie. Podpora ventilace.
title=title=

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.