Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Základní pokyny pro autory příspěvků stránekVstup na portál Tvorba a ověření E-learningová prostředí pro integraci výuky preklinických předmětů na LF a FZV UP Olomouc

Na stránky portálu se dostanete na adrese http://pfyziolklin.upol.cz/ anebo http://pfyziolklin.upol.cz

Úvodní stránka portálu

 1. V centru úvodní stránky si můžete přečíst základní informace o projektu. Pod textem jsou seřazeny ikony a animovaný seznam všech tématických bloků. Po kliknutí na ikonu konkrétního tématického bloku se zobrazí veškeré veřejně dostupné příspěvky, které byly k danému tématu doposud vytvořeny.
 2. Vlevo úvodní stránky jsou 3 okna
  • okno „Hledat“ - po vepsání hledaného slova (např. myšlení ) budou vyhledány všechny příspěvky toto slovo obsahující
  • okno „O projektu“ – Obsahuje příspěvky: O projektu (ten je viditelný automaticky při vstupu na stránky), Cíle projektu, Řešitelé, Výukové celky, Indexace – po kliknutí se zobrazí obsah těchto příspěvků, který Vám poskytne podrobnější informace o projektu, jeho cílech, řešitelých, tématech, klíčových slovech.
  • okno“Další informace“: s tlačítky Registrace, Přihlásit se, RSS Feed, Comments RSS

Jak se zaregistrovat a přihlásit k práci na obsahu portálu ?

Chcete-li se stát přispěvatelem stránek, vytvářet a upravovat příspěvky v tématických blocích, je potřeba zaregistrovat se a přihlásit se.

 1. Vlevo na úvodní stránce v okně „Další informace“ nejpve klikněte na tlačítko Registrace, po zobrazení tabulky si zvolte uživatelské jménu a zadejte Váš e-mail a registraci dokončete kliknutím na modré tlačítko Registrace.
 2. Otevřete si Vaši emailovou schránku, do které Vám byl zaslán e-mail obsahující heslo potřebné pro přihlášení. Po zjištění hesla se vraťte na úvodní stránkuportálu
 3. Vlevo na úvodní stránce v oknu Další informace nejpve klikněte na Přihlásit se, po zobrazení tabulky zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a přihlášení dokončete kliknutím na modré tlačítko Přihlásit se.
 4. Nyní jste se ocitli v pracovním rozhraní portálu, se kterým se nyní seznámíme.

Pracovní rozhraní portálu – seznamujeme se z WordPressem

 1. nahoře vpravo: vedle velkého písmena W je hypertextový odkaz na úvodní stránku portálu
 2. v centru rozhraní: po přihlášení se automaticky otvírá okno Profil.
 3. vlevo jsou dostupná na otevření tato okna: Nástěnka, Média, Stránky, Profil.
  • okno „Nástěnka“ - Zobrazí se souhrnná tabulka o obsahu portálů co do počtu příspěvků, rubrik, stránek, komentářů
  • okno „Media“ – V knihovně médií lze nalézt všechny soubory typu obrázků, schémat, fotek, které jsou součástí portálu a ev. jsou vloženy či přidány k jednotlivým stránkám nebo příspěvkům. Pomocí tlačítka Nahrát soubor lze do knihovny přidat další soubory.
  • okno“Stránky“ – kliknutím na tlačítko Stránky se zobrazí seznam Vámi vytvořené stránky na portálu. Nad seznamem si můžete kliknout na tlačítko „celkem“ a zobrazí se seznam všech stránek portálu. Pomocí tlačítka Vytvořit stránku lze vytvořit novou stránku – viz níže Tvorba nové stránky/ příspěvku.
  • okno „Profil“ – Zde lze měnit Osobní nastavení, Název, Kontaktní informace a především Heslo – doporučujeme změnit automaticky vygenerované heslo, které Vám přišlo e-mailem na nějaké přijatelnější

Jak vytvořit novou stránku/příspěvek ?

 1. Založení nové stránky. Po přihlášení a otevření pracovního rozhraní portálu ve WordPressu kliknětě v okně „Stránky“ vlevo na tlačítko Vytvořit  stránku. Tímto se ocitneme v rozhraní editoru tvorby nové stránky
  • TIP. Před zahájením vlastní práce na nové stránce doporučujeme pro větší přehlednost pracovní plochy rozkliknout vpravo nahoře šedý rámeček „Nastavení zobrazených informací“ a zrušit zaškrtnutí všech políček vyjma „Verze příspěvku“ . Pak znovu kliknout na Nastavení zobrazených informací a tím šedý box s provedenými změnami uzavřít. Tato deaktivace políček není nezbytná.
 2. Psaní a další editace nové stránky. Do řádku nahoře vepíšete Název stránky (např. etiopatogeneze DM 2.typu ). Pod názvem jsou vlastní tlačítka editoru, z nichž většina je dobře známá z klasického Wordu, význam zbývajících tlačítek vysvětlíme v bodu 3. Pod tlačítky editoru je pak hlavní editační okno, kam budete psát vlastní text vašeho autorského příspěvku ev. vkládat obrázky, odkazy či jiné soubory.
  • TIP. Pro lepší pohodlí si hlavní editační okno zvětšíte buď (a) kliknutím na poslední tlačítko editoru „Přepnout na celou obrazovku“ z výběru tlačítek nad hlavním editačním oknem nebo (b) uchopením a tažením za jemné proužkování tohoto okna v jeho pravém dolním rohu.
  • POZOR! Pokud použijete první způsob, nesmíte zapomenout PŘED ULOŽENÍM  stránky se zase stejným tlačítkem vrátit do redukovaného editačního okna (tedy nikoliv pomocí šipky „Zpět“ v levém horním rohu obrazovky!).
 3. Význam jednotlivých tlačítek editoru:
  • Formát – po rozkliknutí roletky především využijete přednastavené šablony vzhledu a hierarchie nadpisů
  • Tisk - vytiskne vytvořenou stránku
  • Tučně, Kurzíva, Podtržení, Přeškrtnutí - stejné vlastnosti jako ve Wordu
  • Zpět – vrátí poslední akci, kterou jste provedli v hlavním editorském okně
  • Znovu – znovu provede vrácenou akci
  • Horní index, Dolní index - stejné vlastnosti jako ve Wordu
  • Vložit speciální symbol - do textu možno vložit některé speciální symboly ( např. řeckán písmena, šipky atp.)
  • Citace - nad označeným textem se při najetí myši objeví titulek odkud citace pochází
  • EGAttachments  - ?
  • Embed SlideDeck - ?
  • Seznam – umožňuje vytvořit seznam více položek, každá položka je uvedena jednotnou odrážkou
  • Číslovaný seznam – umožňuje vytvořit seznam více položek, každá položka je uvedena číslovkou
  • Zmenšit odsazení, Zvětšit odsazení - zmenší/zvětší odsazení daného odstavce nebo označeného textu
  • Vložit značku pro rozdělení stránky – vloží neviditelnou značku a tím se vytvoiří rozhraní mezi dvěmi stránkami. Na hlavní straně ve výpisu článku se pak zobrazí pouze první strana, druhá strana a všechny další lze pak otevřít pomocí čísílek těchto stránek a tak si listovat v článku
  • Vložit odkaz – umožňuje přidání/úpravu hypertextového odkazu. Pro použití tlačítka je potřeba nejprve oznatič text, který bude popisem odkazu, následně do tabulky vepsat ( resp. zkopírovat ) URL adresu ev. si můžete pohrát s dalšími parametry odkazu.
  • Odstranit odkaz – odstraní z označeného textu hypertextový odkaz
  • Vložit text z Wordu - umožňuje vložení textu z Wordu ( CTRL+C a CTRL+V), formátování původního textu by mělo zůstat zachováno ( ne vždy funguje ).
   • TIP. Toto je klíčové tlačítko pro všechny uživatele, kteří si předpřipravili svůj příspěvek ve Wordu a nechcou se příliš zaobírat studiem editoru WordPressu
  • Vložit jako neformátovaný text – umožňuje vložení textu, u kterého po převodu ale bude ignorováno formátování vyjma zalamování řádků
  • Smajlíci - po kliktutí se objeví tabulka, ve které si lze zvolit různě se tvářícího smajlíka a následně ho vložit do textu
  • Najít - v označeném textu lze najít vybrané slovo a ev. ho přepsat
  • Přepnout na celou obrazovku – přepne hlavní okno editoru na celou obrazovku
  • Nápověda – rady pro uživatele editoru
  • Vložit tabulku a další tlačítka týkající se tabulek ( celý 3.řádek tlačítek) – fungují stejně  jako ve Wordu
 4. Ukládání nové stránky. V průběhu tvorby stránky doporučujeme Vaše dílko průběžně ukládat. Vpravo od hlavního editačního okna je okno „Publikovat“, uložení provedete kliknutím na tlačítko Uložit koncept.
 5. Úpravy konceptu. K takto uložené nové stránce se můžete kdykoliv vrátit a tvořit dále( za hodinu, den, týden ). Stačí se znovu přihlásit na portálových stránkách. V okně „Stránky“ kliknout na tlačítko Stránky a v seznamu Vašich stránek si zvolit stránku, kterou chcete Upravit.
 6. Tvorba jedné stránky více autory. Pokud se na tvorbě jedné stránky chcete podílet společně s dalšími autory, pak v okně vytvářené stránky sjeďte myší úplně dolů a v okénku WordPress Wiki zatrhnětě možnost “ Přeji si , aby tato stránka/příspěvek spadala do kategorie WIKI, tj. aby byla po dobu zatržení této volby editovatelná ostatními autory“. Takto označenou stránku, pak mohou editovat i všichni ostatní přihlášení autoři.
  • TIP. Každá průběžně anebo automaticky uložená verze se Vám hned zobrazí v okně přehledu „Verze příspěvku“ (okno Vám zůstalo otevřené dole pod Vaším oknem editace). Tato Správa verzí Vám v případě potřeby umožní vrátit se k dřívějším verzím, případně je porovnat (označíte náležité kroužky ve sloupci vlevo a kliknete na tlačítko „Porovnat“). Počet uchovávaných verzí můžete omezit (nabídka zcela dole ve Správě verzí).
 7. Náhled. V okněPublikovat“ si také mohu kliknout na tlačítko „Náhled“ – zobrazí se vytvářená stránka, ale bez možností dělat v ní další úpravy. Kliknutím na křížek umístěný v Náhledu vpravo nahoře se vrátíte zpět do hlavního editačního okna.
 8. Stav stránky. V okně Publikovat se zobrazuje i další důležitá informace – „Stav“ stránky. Pokud stránka doposud nebyla zveřejněna nebo byla vrácena redaktorem stránek, pak je „Stav:  Koncept“.
 9. Viditelnost stránky. V okně Publikovat se zároveň zobrazuje Viditelnost: Veřejné. Tato informace  není zcela výstižná, protože koncept zůstává viditelný pouze pro Vás, 2 redaktory/editory a 1 správce portálu. Zůstane to tak až do doby, než budete se svým výtvorem spokojeni.
 10. Zveřejnění nové stránky. Pokud jste dokončili práci na nové stránce a chcete aby byla zavěšena na portál a přístupná veřejnosti, klikněte v okně Publikovat na tlačítko Odeslat ke schválení. Tímto předáváte stránku k rukám pověřeného redaktora/editora. Ten zajistí integraci stránky do budovaného systému na patřičné místo ve struktuře portálu ( do příslušné tématické rubriky ) a její zpřístupnění uživatelům internetu. Pokud je z pohledu editora zapotřebí na stránce/díle  něco dopracovat nebo změnit, editor Vám stránku přeřadí zpět do stavu Koncept a odešle zpátky ke konzultaci anebo další editaci.
  • POZOR! Po schválení redaktorem stránka „zmizí“ z Vašeho seznamu stránek v pracovním rozhraní WordPressu a objeví se v příslušné tématické rubrice portálu

Jak upravit již stávající a zveřejněný příspěvek ?

 1. Po přihlášení na stránkách portálu si přes úvodní stránku portálu v konkrétním tématickém bloku vyhledáte příspěvek, který chcete upravit, pod názvem příspěvku je ikona bločku z tužkou s odkazem „Editovat zde“ . Kliknutím se dostanete do WordPressového rozhraní úpravy příspěvku.
 2. Po provedení plánovaných změn v okně Publikovat přepnete Stav na Čekající ke schválení ( po přepnutí stavu ještě zmáčknou OK ) a následně v témže okně na tlačítko Aktualizovat
 3. Změněný příspěvek je odeslán redaktorovi/editorovi stránek, který posoudí Vámi provedené změny a v případě jejich akceptace, bude upravený příspěvek znovu zveřejněn na portálu
 • POZOR! Do doby než bude upravený příspěvek zkontrolován redaktorem „zmizí“ ze své tématické rubriky.
 • Vkládání obrázku či jiného souboru do textu stránky/příspěvku

  1. V pracovním rozhraní editoru WordPressu v nové či upravované stránce si zvolíte v textu v hlavním editačním okně místo, kde chcete umístit obrázek
  2. Mezi názvem stránky/příspěvku a tlačítky editoru je řádek Nahrát/vložit: a vpravo od něho 4 malé ikonky: Vložit obrázek, Přidat video, Přidat audio, Přidat další soubory. Klikněte na ikonu odpovídající typu souboru, který chcete vložit.
  3. V nově otevřeném okně klikněte na Procházet a vyhledejte na disku Vašeho počítače zvolený soubor.
  4. Pak klikněte na Nahrát soubor a zvolený sobor bude uložen do Knihovny médií portálu.
  5. Nakonec klikněte na Vložit do příspěvku a soubor bude umístěn do Vašeho příspěvku.
  6. V případě, že se jedná o obrázek, rolujte boční lištou(vpravo) okna Přidat obrázek dolů až se Vám zobrazí možnosti úpravy Zarovnání a Velikosti obrázku ( dle potřeby je upravte ) a pak teprve klikněte na Vložit do příspěvku
  7. V případě, že se nejedná o obrázek bude do textu příspěvku vložen název souboru pod kterým je soubor uveden v knihovně médií, a na tomto názvu bude umístěn hypertextový odkaz, takže po kliknutí na název se daný soubor otevře.

  A to by pro začátek stačilo
  Autor příspěvku: vodouch dne 19.1.2011 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
  Rubriky: Rejstříky

  Nejnovější příspěvky

  

  Website is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.