Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Téma: Přehled umělých léčebných náhrad ledvinových funkcíCharakteristika

Dialýza je umělá léčebná náhrada ledvinových funkcí, která umožňuje odstranění toxických látek, endogenních odpadních produktů a nadměrného množství tekutin z těla v situacích, kdy jsou funkce ledvin, zajišťující tyto procesy, nedostatečné.

Pro léčebné účely se používají následující náhrady ledvinových funkcí:

Obr. 1. Schéma kontinuální venovenózní anebo arteriovenózní hemodialýzy. (Podle Tesař V, Schück O a spol.: Klinická nefrologie. Grada, Praha, 2006.) Akutní venovenózní dialýza s úspěchem využívá dvojcestnou dialyzační kanylu zaváděnou cestou vena subclavia. Schéma použití této kanyly lze najít na stránkách http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/TipsandArticlesonDeviceSafety/ucm064634.htm. Chronická arteriovenózní dialýza využívá chronicky založené spojení mezi arterií a vénou (obv. a. radialis a předloketní část v. cephalica) (ilustrativní schéma lze najít na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/Hemodial%C3%BDza).

Obr. 2. Schéma kontinuální vysokoúčinné venovenózní anebo arteriovenózní dialýzy. (Podle Tesař V, Schück O a spol.: Klinická nefrologie. Grada, Praha, 2006.)

Obr. 3. Schéma kontinuáílní vvenovenózní anebo arteriovenózní hemodiafiltrace. (Podle Tesař V, Schück O a spol.: Klinická nefrologie. Grada, Praha, 2006.)

Obr. 4. Schéma kontinuální venovenózní anebo arteriovenózní hemofiltrace. (Podle Tesař V, Schück O a spol.: Klinická nefrologie. Grada, Praha, 2006.)

Obr. 5. Schéma pomalé kontinuální ultrafiltrace. (Podle Tesař V, Schück O a spol.: Klinická nefrologie. Grada, Praha, 2006.)

Indikace dialýzy

Chronická hemodialýza

Při chronické hemodialýze se heparinizovaná krev vyvádí z těla do dialyzačního přístroje (umělé ledviny) a odtud se očištěná vrací do krevního oběhu. Krev proudí do přístroje z arterie (obvykle a . radialis na předloktí) a vrací se umělou arteriovenózní anastomózou do žíly (obvykle do předloketní části v. cephalica) (ilustrativní schéma lze najít na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/Hemodial%C3%BDza). Voda, ionty, odpadní produkty anebo toxické složky přecházejí dialyzační membránou do dialyzační tekutiny (ilustrativní schémata na adresách http://cs.wikipedia.org/wiki/Hemodial%C3%BDza anebo na http://uvahealth.com/services/kidney-care/conditions-treatments/14804).

Provedení hemodialýzy obvykle vyžaduje dobu 3 – 4 hodin ve specializovaném nemocničním zařízení. Pacienti postižení chronickým selháním ledvin potřebují dialýzu přibližně 3krát týdně.

Komplikace hemodialýzy:

Syndrom neklidných nohou

Na 30 – 50 % dialyzovaných pacientů trpí syndromem neklidných nohou. Syndrom je charakterizován nepříjemně vnímaným naléhavým nutkáním pohybovat dolními končetinami, které zesiluje, pokud je pacient v klidu. Způsobuje vážné poruchy spánku se všemi následky takových poruch v bdělém stavu (únava, nesoustředěnost, deprese atd.). Primární (idiopatický) neurologický syndrom neklidných nohou postihuje asi 3 – 10 % jinak zdravé populace a má výraznou genetickou složku. Není jasné, zda renální selhání nějak nepřispívá k expresi skrytých vloh.

Peritoneální dialýza

Při peritoneální dialýze se jako dialyzační membrány využívá peritoneum. Dialyzační tekutina se přivádí do peritoneální dutiny a ponechává se v ní určitou dobu. Potom se odvádí. Peritoneální dialýzu lze provádět v domácím prostředí.

Při manuální přerušované peritoneální dialýze se vaky s dialyzační tekutinou zahřejí na teplotu těla. Tekutina se během 10 minut vpraví do peritoneální dutiny a ponechá se tam pod dobu 60 – 90 minut. Potom se během 10 – 20 minut vypustí. Cyklus se několikrát opakuje. Celá cyklická očišťovací procedura může trvat 12 – 24 hodin. Při automatizované přerušované peritoneální dialýze hlídá a provádí výměnu tekutiny automat.

Při souvislé (kontinuální) ambulantní peritoneální dialýze se ponechává dialyzační tekutina v břišní dutině až 4 i více hodin a vyměňuej se 4 – 5krát za 24 hodin. Často se provádějí tři výměny během dne a čtvrtá, při níž se tekutina ponechává v dutině 8 – 12 hodin, probíhá v noci. Je možná kombinace manuální přerušované dialýzy během dne s automatizovanou přerušovanou peritoneální dialýzou během noci.

Komplikace peritoneální hemodialýzy

Dialýza obvykle vyžaduje výrazné změny životních zvyklostí, rytmu a výživy.

Zpracoval: Jaroslav Veselý, Ústav patologické fyziologie LF UP v Olomouci

Zdroje a literatura pro další studium:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hemodial%C3%BDza

Tesař V, Schück O a spol.: Klinická nefrologie. Grada, Praha, 2006.
Autor příspěvku: 0003 dne 3.5.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 4.3. Náhrada funkce ledvin
title=
Klíčová slova: ,

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.