Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Téma: Patofyziologie peptického vředuAutor: MUDr. Martin Dobiaš, Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

Definice

Vřed je slizniční defekt, který zasahuje nejméně pod muscularis mucosae. Vředovou chorobou označujeme stav, kdy peptický vřed vznikne v místě přirozené odolnosti proti agresivitě žaludeční šťávy. Je namístě předznamenat, že pro stanovení diagnózy vředové choroby žaludku a duodena je nutný průkaz Helicobacter pylori, tedy ne každý výskyt anebo nález peptického vředu znamená vředovou chorobu (viz klasifikace níže) .

Epidemiologie

V průběhu života onemocní peptickým vředem (jakéhokoliv původu) asi 10 % populace. Incidence je přibližně 1 až 2 nemocných na 1 000 obyvatel za rok. V současnosti přibývá vředů vyvolaných gastropatií z nesteroidních antirevmatik.

Fyziologie

Krycí buňky v žaludku secernují vodíkové ionty za pomocí H+/K+-ATPázy. Hlavní buňky zabezpečují vylučování pepsinogenu. Díky vysoké koncentraci H+ dochází k denaturaci bílkovin potravy a aktivují se pepsinogeny na pepsiny, které štěpí peptidové vazby bílkovin. Kyselina chlorovodíková navíc chrání některé enzymy, zabíjí velké množství spolknutých bakterií, pomáhá redukci trojmocné formy železa na vstřebatelnou dvojmocnou formu, způsobuje bobtnání vaziva a převádí těžko rozpustný CaCO3 na rozpustnější a disociovatelný CaCl2. Žaludeční sekrece je řízená nervově, endokrinně, parakrinně i autokrinně. Stimulační účinky na žaludeční sekreci mají:

Inhibiční účinky na žaludeční sekreci mají:

Etiopatogeneze

Vznik vředů lze vysvětlit jako nerovnováhu mezi agresivními a protektivními faktory.

Faktory podporující vznik vředu můžeme rozdělit na vnitřní a vnější.

Vnitřní vlivy – agresivní faktory

Helicobacter pylori

Tyto bakterie jsou schopné přežít i ve značně kyselém prostředí acinózní vrstvy. Díky produkci speciální ureázy vytváříej z močoviny CO2 a NH3, resp. HCO3- a NH4+, a tak neutralizují H+ ionty ve svém okolí. H. pylori se přenáší z člověka na člověka a je etiologickým faktorem pro chronickou gastritidu. Přítomná infekce v žaludku narušuje obrannou bariéru epitelu a je příčinou vzniku vředu. U pacientů s duodenálním vředem se vyskytuje H. pylori ve více než 95 % případů. H. pylori je schopen kolonizovat jenom žaludeční sliznici. Kolonizaci v duodenu předchází iritace duodena žaludečními šťávami, což vede ke vzniku bulbitidy a žaludeční metaplázie v bulbu. Za těchto okolností se v metaplastické sliznici může usídlit H. pylori. Odběr vzorku pro průkaz H. pylori ukazují videozáznam 1 a videozáznam 2. Na obrázku 1 vidíte detail bioptických kleští. Soupravu pro vyšetření vzorku na přítomnost H. pylori pak ukazuje obrázek 2.

Obr. 1. Detail bioptických kleští.

Obr. 2a-c. Souprava pro vyšetření H. pylori v bioptickém vzorku. V plastikovém obalu vlevo vidíte sterilní bioptické kleště. Dále jsou zobrazeny zkumavky s roztokem pro ureázový test; přítomnost baktérie se projeví červeným zbarvením. Možnosti vysvětlení účinků H. pylori:

  1. Stimuluje uvolňování gastrinu amonnými ionty, ale i následkem aktivace produkce zánětových cytokinů (IL-1, TNF-alfa).
  2. Zvyšuje bazální aciditu.
  3. Snižuje produkci somatostatinu, a tím vede ke zvýšení účinků gastrinu.

Vnější vlivy – agresivní faktory

Protektivní faktory

Mezi ochranné faktory řadíme:

Obr. 3. Vznik peptického vředu.

Klasifikace peptických vředů

Etiologická klasifikace

Klasifikace na vředy na akutní a chronické

Klinický obraz

Závažnou komplikací peptických vředů je gastrointestinální krvácení (stránka Klinický obraz a kazuistiky – Krvácení do gastrointestinálního traktu).

Obr. 4. Duodenální vřed se známkami proběhlého masívního krvácení. Sekční nález.

Použitá literatura a literatura k dalšímu studiu

http://www.bmj.com/content/323/7319/980.pdf%2Bhtml
Autor příspěvku: dobias dne 4.5.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 6.2. Krvácení do GIT, vředová choroba, GER, NSZ, GIT
title=
Klíčová slova:

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.