Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Téma: Patofyziologie poruch krevního zásobení gastrointestinálního traktuCharakteristika

Poruchy krevního zásobení gastrointestinálního traktu způsobují hypoxii, ischémii a v nejtěžších případech infarkty stěny trávicí trubice. Krvácení do trávicí trubice je popsáno v navazující kapitole Krvácení do gastrointestinálního traktu.

Patogenetická klasifikace poruch

Poruchy krevního zásobení gastrointestinálního traktu se podle mechanismu, který je vyvolal, dělí na dvě skupiny:

Okluzivní poruchy

Okluzivní poruchy odpovídají asi za 3/4 všech příhod. Jejich nejčastějšími příčinami jsou:

Neokluzivní poruchy

Neokluzivní hypoperfúze gastrointestinálního traktu může provázet arteriální hypotenzi a selhání oběhu. Ischemické postižení střeva může být složkou multiorgánového selhání (MOF). Jde o závažnou komplikaci, protože střevo je „hnacím motorem sepse„.

Akutní střevní ischémie

Akutní ischémii střeva provází bolest a omezení střevní průchodnosti. Může vést až k ileu, nekróze, gangréně, difúzní peritonitidě a septickému SIRS.

Léčba spočívá v rychlé rekanalizaci postižené cévy (embolektomie, tromektomie, stent) a resekci postižené části střeva.

Chronická střevní ischémie

Chronická střevní ischémie se manifestuje jako abdominální angína; někdy se označuje jako střevní dyspraxie. Bolest se objevuje při zvýšených nárocích na přísun krve, tzn. typicky asi 15 – 30 minut po jídle, a trvá po dobu trávení (i několik hodin). Omezení krevního zásobení provázejí morfologické změny střevní stěny a střevní sliznice (atrofie) a s nimi související poruchy trávení a vstřebávání. Pacient redukuje dávky a frekvenci jídel. Výsledkem jsou ztráty na váze a malnutrice.

Forma ischémie Nejčastější příčiny Hlavní příznaky Vyšetření Terapie
Akutní okluze mezenterické artérie nebo vény Embolie nebo trombóza Bolest, střevní neprůchodnost, gangréna, šok Angiografie Rekanalizace: Stent, embolektomie, trombektomie, trombolýza
Akutní neokluzívní ischémie Akutní arteriální hypotenze Centrální abdominální bolest Angiografie negativní Léčba primárního onemocnění
Chronická ischémie Ateroskleróza a trombóza na podkladě aterosklerózy Abdominální angína (střevní dyspraxie) Angiografie Rekanalizace
Ischemická kolitida Téměř vždy neokluzivní Bolest v hypogastriu Krvácení z konečníku Rekto/sigmoido/kolonoskopie Léčba primárního onemocnění

Tabulka: Přehled poruch krevního zásobení střeva.

Poruchy krevního zásobení tračníku

Poruchy krevního zásobení tračníku jsou téměř vždy neokluzivní.

Nejčastěji se manifestují pod obrazem subakutní ischemické kolitidy. Projevují se bolestí a krvácením z konečníku. Krvácení může trvat několik dní i týdnů. Kolonoskopie může odhalit ulcerace sliznice. Hrozí perforací stěny anebo gangrénou. Angiografie není přínosná vzhledem  k neokluzivní povaze postižení. Dlouhodobým následkem ulcerací mohou být striktury a deformace stěny střeva. Vytupňovaná akutní fulminantní forma ischemické kolitidy může vést k masívnímu krvácení a hypovolemickému šoku, pokud už není součástí MOF.

Zpracoval: Jaroslav Veselý, Ústav patologické fyziologie LF UP
Autor příspěvku: 0003 dne 27.3.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 2.3. Poruchy krevního zásobení končetin a orgánů, 6.2. Krvácení do GIT, vředová choroba, GER, NSZ, GIT
title=title=

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.