Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Kazuistika: Diagnostika plicních nádorů – Radionuklidová vyšetření (klinické případy)Charakteristika a princip vyšetření

Významné místo v diferenciální diagnostice benigních a maligních plicních tumorů (tj. diferenciální diagnostika solitárních plicních uzlů – obrázek 1), ve stážování maligních plicních tumorů a v hodnocení průběhu jejich terapie má v současné době PET vyšetření pomocí 18F-FDG, které je založeno na skutečnosti, že velká většina maligních plicních tumorů vykazuje intenzivní utilizaci glukózy.

Klinická interpretace

Typickou a zřejmě nejvýznamnější indikací tohoto vyšetření je stážování tumoru, které je významné pro posouzení operability nádoru. Při přítomnosti uzlinových metastáz nebo vzdálených metastáz, které by nebylo možno odstranit operací, není radikální operační výkon indikován a pacienta by jen zbytečně zatěžoval. Animace 1 ukazuje u 70letého pacienta s karcinomem pravé plíce další dvě ložiska hyperakumulace glukózy svědčící pro metastázy v pravé nadledvině a v levé polovině obratlového těla C4. Obdobný případ znázorňuje obrázek 2A-B.

Protože je nutné při stážování tumoru přesně posoudit lokalizaci uzlinových metastáz, je žádoucí hodnotit PET obraz při fúzi s CT obrazem (obrazy PET a CT jsou proloženy na sebe). Nejpřesněji a nejspolehlivěji lze tuto fúzi provést na hybridním PET/CT přístroji, který obsahuje PET a plnohodnotné CT. V tomto případě se obě vyšetření provedenou současně, čímž je eliminován vliv odlišného uložení pacienta, které by nastalo, pokud by obě vyšetření byla provedena nezávisle. Studiemi bylo skutečně prokázáno, že přesnost současně provedeného PET/CT vyšetření je vyšší než při časově nezávislém provedení obou metod.

 

 

Obr. 1 FDG PET/CT u pacienta se solitárním tumorem plic: vlevo PET prokazuje vysokou míru utilizace glukózy odpovídající malignímu charakteru tumoru, vpravo fúze PET a  CT.


 

 

Obr. 2A 56letý muž s postupnou kachektizací, na prostém snímku i na CT je patrné ložisko v pravé plíci.

 

Obr. 2B FDG PET/CT ukazuje hyperakumulaci glukózy nejen ve známém ložisku pravé plíce, ale i v hilových uzlinách, nadledvinách, hypodenzních ložiscích jater a v osteolytických ložiscích skeletu.

Zpracovali: Milan Kamínek, Pavel Koranda, Klinika nukleární medicíny LF UP a FN v Olomouci. Formálně upravil: Jaroslav Veselý, Ústav patologické fyziologie LF UP v Olomouci.

Literatura k dalšímu studiu:

Mettler FA, Guiberteau MJ. Essentials of Nuclear Medicine Imaging. Fifth Edition. London, Saunders Elsevier 2006.

Ziessman H, O´Maley J, Thrall J. Nuclear Medicine Requisities, Third Edition. London, Elsevier – Mosby 2006

Mysliveček M, Kamínek M, Koranda P, Hušák V. Nukleární medicína – 1. díl. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 2007.

Bajc M, Neilly B, Miniati M, Mortensen J, Jonson B. Methodology for ventilation/perfusion SPECT. Semin Nucl Med 2010;40(6):415-25.

Bajc M, Neilly JB, Miniati M, Schuemichen C, Meignan M, Jonson B. EANM guidelines for ventilation/perfusion scintigraphy : Part 1. Pulmonary imaging with ventilation/perfusion single photon emission tomography. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2009;36(8):1356-70.

Bajc M, Neilly JB, Miniati M, Schuemichen C, Meignan M, Jonson B. EANM guidelines for ventilation/perfusion scintigraphy : Part 2. Algorithms and clinical considerations for diagnosis of pulmonary emboli with V/P(SPECT) and MDCT. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2009;36(9):1528-38.

Widimský J, Malý J, Eliáš P, Lang O, Franc P, Roztočil K. Doporučení diagnostiky, léčby a prevence plicní embolie. Doporučený diagnostický a lečebný postup České kardiologické společnosti. Cor Vasa 2008; 50(Suppl): 1S25–1S72

Jansa P, Popelová J, Al-Hiti H, Lindner J, Linhart A. Chronicka plicni hypertenze. Doporučený diagnostický a lečebný postup České kardiologické společnosti. Cor Vasa 2011; 53(3):169–182
Autor příspěvku: 003 dne 14.4.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 3.1. Poruchy plicní ventilace
title=

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.