Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Instruktážní video: Index kotník-paže (Ankle-brachial index, ABI)Stanovení indexu kotník-paže (jinak také index kotníkových tlaků; ankle-brachial index, ABI), je základní vyšetření které slouží zjištění, nebo vyloučení ichemické choroby dolních končetin. Principem metody je oscilometrické neinvazivní měření hodnot krevního tlaku na obou pažích a na dolních končetinách těsně nad kotníky.

Pomocí kompresní mažety (stejné jako při měření krevního tlaku za pomocí fonendoskopu) se komprimuje paže a na tepnu v kubitální jamce je místo fonendoskopu přiložena ultrazvuková tužková sonda. Na každé paži se odečte tlak, při kterém se objeví ultrazvukový signál (tok) v tepně. Tlak z horních končetin se zprůměruje. Stejným způsobem se měří tlak na periferních tepnách a.dorsalis pedis a a. tibialis posterior, vždy vyšší z obou naměřených hodnost se porovná s průměrným tlakem na paži a vzniká tak index kotník/paže. Fyziologicky je tlak v tepnách dolních končetiny roven tlaku na paži anebo vyšší, takže fyziologicky nacházíme hodnoty indexu 1,0 a vyšší. Index pod 0,9 svědčí pro ischemickou chorobu dolních končetin, hodnota od 0,9 do 1,0 je „šedou zónou“, která vyžaduje další klinickou rozvahu a došetření.

Index ABI následně vypočítáme jako poměr systolických tlaků na dolní a horní končetině. V klinické praxi se setkáváme s následujícími hodnotami ABI (tabulka 1):

Hontoty ABI Interpretace
≥ 0,9 Normální hodnoty
< 0,9 ≥ 0,5 Přítomnost významné stenózy (ischemická choroba dolních končetin)
< 0,5 Kritická ischémie (uzávěr cévy)

Tabulka 1: Klasifikace stavů podle hodnot ABI.

Ze stupně postižení arterií dolních končetin můžeme usuzovat i na pravděpodobné postižení ostatních arterií v těle (v ledvinách, v srdci, v mozku apod.). atd. Metoda je neinvazivní, nebolestivá a celé vyšetření trvá asi 15 minnut.

Komentovaný instruktážní videozáznam „Měření ankle-brachial indexu“ seznamuje s postupem měření ABI:

Měření ABI

Zpracovala: MUDr. Markéta Kaletová, 1. interní klinika – kardiologická LF UP a FN v Olomouci
Autor příspěvku: 003 dne 26.6.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 2.3. Poruchy krevního zásobení končetin a orgánů
title=

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.