Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Kazuistika: Stanovení regionálních plicních funkcí – Radionuklidová vyšetření (klinické případy)Charakteristika

Vyšetření má klinický význam před resekční operací plic u pacientů s povšechnou alterací plicního parenchymu.

Princip vyšetření

Pomocí semikvantitativního hodnocení plicní perfúze a ventilace lze určit, jakým podílem se určitá část plic podílí na celkové plicní perfúzi a ventilaci. V tomto případě se na scintigramech plic vymezí oblasti zájmu odpovídající příslušným oblastem plic – relativní množství perfuzního a ventilačního radiofarmaka v této oblasti umožňuje určit požadovaný podíl dané oblasti na celkové plicní perfuzi a ventilaci.

Klinické hodnocení

Takto lze odhadnout, zda po resekční operaci plic nedojde u pacienta s porušenými plicními funkcemi ke stavu, který by nebyl slučitelný s životem. Lze například odhadnout stav plicních funkcí po plicní lobektomii pro karcinom plic u pacienta s těžkou obstrukční bronchopulmonální chorobou (emfyzémem).

Zpracovali: Milan Kamínek, Pavel Koranda, Klinika nukleární medicíny LF UP a FN v Olomouci; formálně upravil: Jaroslav Veselý, Ústav patologické fyziologie LF UP v Olomouci

Literatura k dalšímu studiu:

Mettler FA, Guiberteau MJ. Essentials of Nuclear Medicine Imaging. Fifth Edition. London, Saunders Elsevier 2006.

Ziessman H, O´Maley J, Thrall J. Nuclear Medicine Requisities, Third Edition. London, Elsevier – Mosby 2006

Mysliveček M, Kamínek M, Koranda P, Hušák V. Nukleární medicína – 1. díl. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 2007.

Bajc M, Neilly B, Miniati M, Mortensen J, Jonson B. Methodology for ventilation/perfusion SPECT. Semin Nucl Med 2010;40(6):415-25.

Bajc M, Neilly JB, Miniati M, Schuemichen C, Meignan M, Jonson B. EANM guidelines for ventilation/perfusion scintigraphy : Part 1. Pulmonary imaging with ventilation/perfusion single photon emission tomography. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2009;36(8):1356-70.

Bajc M, Neilly JB, Miniati M, Schuemichen C, Meignan M, Jonson B. EANM guidelines for ventilation/perfusion scintigraphy : Part 2. Algorithms and clinical considerations for diagnosis of pulmonary emboli with V/P(SPECT) and MDCT. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2009;36(9):1528-38.

Widimský J, Malý J, Eliáš P, Lang O, Franc P, Roztočil K. Doporučení diagnostiky, léčby a prevence plicní embolie. Doporučený diagnostický a lečebný postup České kardiologické společnosti. Cor Vasa 2008; 50(Suppl): 1S25–1S72

Jansa P, Popelová J, Al-Hiti H, Lindner J, Linhart A. Chronicka plicni hypertenze. Doporučený diagnostický a lečebný postup České kardiologické společnosti. Cor Vasa 2011; 53(3):169–182
Autor příspěvku: 003 dne 14.4.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 3.1. Poruchy plicní ventilace
title=

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.