Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Diagnostika pravo-levého srdečního zkratu – Radionuklidová vyšetření (klinické případy)Charakteristika

Při pravo-levém zkratu v plicní cirkulaci obtéká část krve plicní řečiště, v němž se vychytávají značené makroagregáty albuminu.

Princip stanovení

V případě existence pravo-levého zkratu dojde k tomu, že značené makroagregáty albuminu obtečou plíce a jsou vychytány až ve velkém oběhu, především ve více prokrvených orgánech – v ledvinách a mozku. Kvantitativně pak lze určit velikost zkratu, která je přímo úměrná množství makroagregátů, které dosáhly systémové cirkulace.

Klinické hodnocení

Na obrazu celotělové scintigrafie (obrázek 1) se vypočítá poměr aktivity v plících ke zbývající aktivitě v těle. Udává se, že významný pravo-levý zkrat je přítomen, jestliže je celotělová četnost impulzů větší než 7 % celkové plicní akumulace.

 

Obr. 1 Na obrázku vlevo je normální nález, není přítomen pravo-levý zkrat, veškeré makroagregáty jsou soustředěny v plících. Schéma vpravo ukazuje přítomnost pravo-levého zkratu – koncentrace makroagregátů je patrná kromě plic také v ledvinách a mozku.

Zpracovali: Milan Kamínek, Pavel Koranda, Klinika nukleární medicíny LF UP a FN v Olomouci. Formálně upravil: Jaroslav Veselý, Ústav patologické fyziologie LF UP v Olomouci.

Literatura k dalšímu studiu:

Mettler FA, Guiberteau MJ. Essentials of Nuclear Medicine Imaging. Fifth Edition. London, Saunders Elsevier 2006.

Ziessman H, O´Maley J, Thrall J. Nuclear Medicine Requisities, Third Edition. London, Elsevier – Mosby 2006

Mysliveček M, Kamínek M, Koranda P, Hušák V. Nukleární medicína – 1. díl. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 2007.

Bajc M, Neilly B, Miniati M, Mortensen J, Jonson B. Methodology for ventilation/perfusion SPECT. Semin Nucl Med 2010;40(6):415-25.

Bajc M, Neilly JB, Miniati M, Schuemichen C, Meignan M, Jonson B. EANM guidelines for ventilation/perfusion scintigraphy : Part 1. Pulmonary imaging with ventilation/perfusion single photon emission tomography. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2009;36(8):1356-70.

Bajc M, Neilly JB, Miniati M, Schuemichen C, Meignan M, Jonson B. EANM guidelines for ventilation/perfusion scintigraphy : Part 2. Algorithms and clinical considerations for diagnosis of pulmonary emboli with V/P(SPECT) and MDCT. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2009;36(9):1528-38.

Widimský J, Malý J, Eliáš P, Lang O, Franc P, Roztočil K. Doporučení diagnostiky, léčby a prevence plicní embolie. Doporučený diagnostický a lečebný postup České kardiologické společnosti. Cor Vasa 2008; 50(Suppl): 1S25–1S72

Jansa P, Popelová J, Al-Hiti H, Lindner J, Linhart A. Chronická plicni hypertenze. Doporučený diagnostický a lečebný postup České kardiologické společnosti. Cor Vasa 2011; 53(3):169–182
Autor příspěvku: 003 dne 14.4.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 3.2. Poruchy plicní cirkulace
title=

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.