Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Téma: Intenzivní medicína v terapii akutního selhání cirkulaceKardiopulmonální resuscitace (KPR)

KPR se provádí simultánně v několika rovinách:

Obr. 1 Kardiopumpa

Obr. 2 Automatický externí defibrilátor (AED). Přístroj AED po svém přiložení a zapojení opakovaně v pravidelných intervalech automaticky vyhodnocuje srdeční rytmus pacienta a zároveň vydává verbální pokyny obsluze ke správnému postupu KPR. Indikuje užití elektrického výboje k defibrilaci nebo kardioverzi (při komorové tachykardii).

Obr. 3 Lifepak. Souprava Lifepak zahrnuje přenosný kombinovaný EKG monitor a defibrilátor. Umožňuje vytištění EKG záznamu zvoleného svodu a zevní transtorakální srdeční stimulaci.

Monitorování hemodynamiky

Neinvazivní metody monitorování hemodynamiky (hodnoty se snímají z povrchu těla pacienta)

Základem neinvazivního monitorování jsou EKG přístroje – 3, 5, nebo 12 svodů, monitor, možnost vytisknout záznam k archivaci.

Obr. 4 Přenosný EKG přístroj (12 svodů) s možností tištěného záznamu

1. P – pulsová frekvence

Monitorování pulsové frekvence se děje buď snímáním z EKG křivky, nebo pletysmografické (saturační) křivky.

Obr. 5 Monitor umístěný u postele pacienta (bed-side monitor)

Monitor umístěný u postele pacienta umožňuje kontinuální zobrazení následujících funkcí:

2. Neinvazivně měřený krevní tlak (NIBP; non-invasive blood pressure)

3. Tělesná teplota (BT; body temperature)

Obr. 6 Distanční teploměr. Měření tělesné teploty se provádí bezdotykově ze vzdálenosti asi 50 cm od čela pacienta.

Semiinvazivní metody monitorování hemodynamiky. Hodnoty se snímají katetry opatřenými čidly a zavedenými do těla pacienta.

1. Invazivně měřený krevní tlak (IBP; invasive blood pressure)

Obr. 7 Katétr zavedený do a. radialis pro kontinuální měření arteriálního tlaku

Hlavní indikace k zavedení arteriálního katétru jsou:

2. Centrální žilní tlak (CŽT; CVP; central venous pressure)

CVP vypovídá o předtížení pravé komory (pravostranný preload) a využívá se k posouzení stavu hydratace pacienta anebo odhalení pravostranného kardiálního selhávání.

Kromě měření CVK slouží k podávání hyperosmolárních roztoků parenterální výživy, vasopresorů, infuzních roztoků, krevních derivátů, medikamentů apod.

Obr. 8 Třícestný centrální venózní katétr zavedený cestou vena subclavia.

3. Hemodynamické monitory

Po napojení arteriálního katetru a centrálního žilního katetru na monitor se registrují hodnoty:

Z těchto hodnot dopočítávají ostatní hemodynamické hodnoty:

Monitorování hemodynamiky umožňuje on-line dávkování vasopresorů (dle hodnot SVR), dávkování kardiotonik (dle hodnot CO), dávkování tekutin (dle hodnot CVP a PVV) a umožňuje sledovat efektivitu oběhu (podle DO2 a VO2).

Obr. 9 Hemodynamický monitor LIDCO

Obr. 10 Hemodynamický monitor PICCO

Obr. 11 Hemodynamický monitor VIGILEO

Invazivní metody monitorování hemodynamiky

Plicnicový Swan-Ganzův katétr

Obr. 12 Plicnicový katetr (Swan-Ganz)

Zavádí se přes HDŽ a pravostranné srdeční oddíly do některé z větví plicní arterie. Používá se:

Tlak v zaklínění odpovídá koncovému diastolickému tlaku v levé komoře (EDLVP; end-diastolic left ventricular pressure) a je ukazatelem funkce (stupně selhávání) levé komory.

Potřeba zavedení Swan-Ganzova katétru vyvstává při:

Nověji je zavedení Swan-Ganzova katétru nahrazováno šetrnějšími moderními metodami PiCCO, LiDCO anebo VIGILEO.

Farmakologická podpora oběhu (vazopresory)

Jde o sympatomimetika s účinkem na alfa anebo beta receptory, která vyžadují přísně kontinuální podávání v přesně titrovaných dávkách pomocí lineárních dávkovačů zpravidla za kontinuálního monitorování hemodynamiky.

Obr. 13 Lineární dávkovače pro kontinuální podávání vasoaktivních látek

Mechanická podpora oběhu

Intra-aortální balónková kontrapulzace, IABK

Kontrapulzační balónková sonda je zavedena cestou arteria femoralis do břišní aorty. Tvar balónku umožňuje při jeho plnění posunout sloupec krve v aortě distálním směrem. Plnění a vyprazdňování balonku se děje cyklicky v rytmu srdeční akce tak, že k plnění dochází v době diastoly.

Obr. 14 Zařízení pro intraarteriální balónkovou kontrapulaci (IABK)

Mimotělní oběh

Obr. 15 Mimotělní oběh. Přístroj se používá k zajištění dostatečné orgánové perfúze pacienta při kardiochirurgickém výkonu v době nedostatečné nebo zcela zastavené práce srdce. Jsou ukázány panely pro nastavení hodnot průtokových pump, antikoagulace, oxygenace a ohřevu krve v okruhu.

Zajištění řízené hypotermie

Obr. 16 Zařízení Hico Variotherm. Zařízení slouží k zavedení a udržování kontrolované hypotermie u pacientů po KPR. Skládá se z chladicích podložek pod hlavu a tělo pacienta a řídicí jednotky pro dosažení a udržení tělesné teploty v rozmezí 33 – 34 °C. Po uběhnutí intervalu terapeutické hypotermie 24 hodin se tělesná teplota pacienta pozvolna řízeně navrací zpět do normotermie. Metoda byla zavedena do klinické praxe z důvodu prokázaného zlepšení výsledného neurologického stavu u pacientů po KPR.

Systém ohřevu podchlazených pacientů

Obr. 17 Zařízení pro ohřev pacienta Warm Touch. Vzduchem ohřívaná přikrývka pro peroperační a pooperační intenzivní péči slouží k navození a udržování normotermie podchlazených pacientů.

Systém komplexní péče o pacienta pomocí resuscitačního lůžka

Obr. 18 Polohovatelné lůžko s antidekubitální matrací. Lůžko kromě odděleného polohování různých částí umožňuje nastavení režimů vibrací a střídavého naplňování jdnotlivých segmentů matrace. Součástí lůžka je sada pro uložení pacienta do pronační polohy.

Zpracoval: Radovan Uvízl, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FN v Olomouci
Autor příspěvku: 003 dne 15.4.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 2.2. Hemodynamika a oběhové selhání
title=
Klíčová slova:

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.