Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Téma: Mechanická podpora ventilace; intenzivní medicína v terapii akutního selhání respiraceKonvenční ventilátory

Neinvazivní ventilace (NIV)

Jde o ventilaci pacienta s respirační insuficiencí bez nutnosti zajištění průchodnosti dýchacích cest intubací. Ventilátor poskytuje buď pouze kontinuální přetlak v dýchacích cestách (CPAP) nebo i tlakovou podporu v nádechu (CPAP+PPS). Podmínkou je dokonalá těsnost obličejové anebo nosní masky přikládané na obličej pacienta, schopnost udržení průchodných dýchacích cest, dostatečné expektorace a spolupráce pacienta.

Invazivní ventilace

Invazivní ventilaci charakterizuje zajištění průchodnosti dýchacích cest tracheální intubací nebo tracheostomickou kanylou. Existuje několik variant:

Obr. 1 Monitor ventilátoru EVITA XL

Zobrazované hodnoty monitoru ventilátoru EVITA XL:

Obr. 2 Transportní ventilátor Oxylog 3000. Umožňuje ventilaci pacientů v průběhu převozu z jednotky intenzivní medicíny (ICU; intensive care unit) na sál nebo na vyšetření. Poskytuje ventilaci všemi běžně užívanými ventilačními režimy.

Rozdíl mezi hodnotou parciálního arteriálního tlaku CO2 (paCO2) a ETCO2 se využívá pro posouzení podílu funkčního mrtvého prostoru VD (VDead) na dechovém objemu VT (VTidal):

Rozdíl (paCO2 – ETCO2) je za normálních okolností malý, takže normální hodnoty VD/VT bývají v rozmezí 0,2 – 03.

Trysková ventilace

Ventilace prováděná vysokou frekvencí inspirovaných rázů vzduchu o malých objemech pomocí vysokých tlaků (obr. 3). Používá se jako zachranný postup (rescue) při neúspěchu konvenční ventilace.

Obr. 3 Ventiláror PARAVENT pro provádění tryskové ventilace.

Ventilace v pronační poloze

Při selhání konvenčních postupů ventilace se přistupuje k ventilaci pacienta pronační poloze (obr. 4 a 5).

Obr. 4 Ventilace pacienta v pronační poloze. Záchranný postup při selhání konvenčních postupů ventilace.

Obr. 5 CT scan těžkého postižení plicní tkáně charakteru ARDS, vyžadující ventilaci pacienta v pronační poloze.

Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO)

Umožňuje okysličování krve pacienta v oxygenačním okruhu přístroje. Pacient je napojen přes arteriovenózní nebo venovenózní spojky. Metoda je kontinuální, umožňuje péči o pacienta v řádu dní. Je užívána jako zácharanný (rescue) postup při kritické poruše plicních funkcí.

Obr. 6 ECMO

Obtížná intubace

Pro případ nemožnosti zajištění průchodnosti dýchacích cest (difficult airways) jsou vypracovány zvláštní postupy. Spočívají v zajištění dýchacích cest za použití speciálních pomůcek anebo přístupů (optický laryngoskop, intubační bronchoskop, flexibilní laryngoskop, combitube, laryngeální maska, koniotomie a některé další).

Obr. 7 Optický laryngoskop Glidescope. Optické vlákno vyústěné na laryngoskopické lžíci snímá obraz hypofaryngu a přenáší jej na obrazovku. Intubující umisťuje orotracheální kanylu, v níž je zasunut speciální zavaděč do trachey pacienta.

Obr. 8 Intubační bronchoskop. Při zachované spontánní dechové aktivitě pacienta je bronchoskop zaveden do dýchacích cest pacienta a po něm sesunuta tracheální kanyla.

Respirační indexy

Tři z nejčastěji používaných respiračních parametrů se opírají o znalost frakce O2 v inspirovaném vzduchu, FiO2.

PF-index (PFi, index tlak-frakce) neboli Horowitzův index

Jde o poměr tlaku paO2 a frakce FiO2:

Oxygenační index, OI

Předností OI oproti PFi je, že postihuje i tlakové změny:

Alveolo-kapilární gradient kyslíku, (A-a)DO2

Alveolo-arteriální gradient kyslíku (alveolo-arteriální diference) informuje o stavu difúze alveolo-kapilární membránou. Opírá se o údaje o koncentraci kyslíku ve vdechovaném vzduchu, znalost parciálních tlaků plynů v krvi a dosazenou hodnotu parciálního tlaku vodní páry v alveolech.

Zpracovali: Radovan Uvízl, Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FN v Olomouci, a Jaroslav Veselý, Ústav patologické fyziologie LF UP v Olomouci.
Autor příspěvku: 003 dne 15.4.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 3.4. Hypoxie. Hyperoxie. Podpora ventilace.
title=

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.