Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Vyšetřovací metoda: Trombelastografie (2 kazuistiky)Charakteristika

Trombelastograf zaznamenává křivku tvorby sraženiny na hrotu zavěšeném na torzním vlákně v krvi v rotující kyvetě. Doba vyšetření je asi 40 minut (ostatních vyšetření koagulace více než 1 hodinu), což je jasná výhoda.

Obr. 1. Trombelastograf. (Foto laskavě poskytl R. Uvízl, Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FN v Olomouci.)

Trombelastografie zejména sleduje (obr. 2):

Obr. 2. Schéma hodnocení TEG.

Na základě popsaných charakteristik, odvozených od dynamiky a výsledného tvaru sraženiny, pak lze vzájemně odlišit:

Kazuisitka 1: Trombelastograficky diagnostikovaná hyperkoagulace.

Obr. 3. Vyšetření TEG ukazující na hyperkoagulační stav. Dokumentaci laskavě poskytl Mgr. Ondřej Zuščich, Klinika kardiochirurgie LF a FN v Olomouci.

Kazuisitka 2: Trombelastograficky diagnostikovaný hyperfibrinolytický stav.

Obr. 4. Vyšetření TEG ukazující na hyperfibrinolytický stav. Dokumentaci laskavě poskytl Mgr. Ondřej Zuščich, Klinika kardiochirurgie LF a FN v Olomouci.

Díky tomu je možno léčebně podat takový přípravek, který nejlépe odpovídá povaze přítomné poruchy – plazmu, koagulační faktory, trombocyty, inhibitor heparinu protamin, antifibrinolytika apod. (viz níže). Při krvácivých stavech pacienta je indikováno podání krevních derivátů anebo koncentrátů prokoagulačních faktorů. Při vysoké aktivitě heparinu je indikováno podání protaminu. Antifibrinolytika zabrzdí hyperaktivovanou fibrinolýu. Při převaze procesu na stranu tvorby trombů je indikováno podání antikoagulancií.

Práci s trombelastografem je možno zhlédnout na instruktážním videoklipu Trombelastografie.

Zpracoval: Jaroslav Veselý, Ústav patologické fyziologie LF UP v Olomouci
Autor příspěvku: 003 dne 7.7.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 1.2. Hemostáza, trombofilie, hemofilie, 1.3. Diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC)
title=title=
Klíčová slova:

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.