Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Vyšetřovací metody: Monitorování stavu oxygenace ve tkáních – klinické veličinyO oxygenaci ve tkáních informují čtyři rutinně dopočítávané veličiny.

Spotřeba kyslíku ve tkáních (VO2)

Obsah O2 v arteriální krvi (CaO2) a dodávka kyslíku arteriální krví do tkání (DO2, oxygen delivery)

Dodávka kyslíku do tkání (ml/min) závisí na obsahu kyslíku v arteriální krvi (ml/l) a na srdečním výdeji (ml/min):

Hodnotu CaO2, a tím DO2, lze terapeuticky zlepšit optimalizací hematokritu. To spolu s patřičným léčebným ovlivněním srdečního výdeje může rozhodnout o osudu pacienta.

Extrakce kyslíku (O2ER, oxygen extraction ratio)

Extrakce kyslíku O2ER je podíl množství spotřebovaného (extrahovaného) a dodaného kyslíku. Vyjadřuje se v procentech:

Obsah O2 ve smíšené venózní krvi (CvO2) a saturace hemoglobinu kyslíkem ve smíšené venózní krvi (SvO2)

Vzhledem k hodnotám extrakce kyslíku (fyziologicky asi 25 %) jsou normální hodnoty CvO2 kolem 150 ml O2/l. Normání hodnoty saturace hemoglobinu ve smíšené žilní krvi (SvO2) jsou v rozmezí 60 – 80 %.

SvO2 je poměrně citlivý ukazatel rovnováhy mezi potřebou a dodávkou kyslíku. Odchylky SvO2 od normálních hodnot signalizují naléhavou nutnost znovu vyhodnotit základní ukazatele respiračních a kardiovaskulárních funkcí a přijmout náležitá opatření.

Pokles SvO2 pod 60 % signalizuje zvýšenou extrakci O2. Příčinou může být snížená dodávka (pokles CO, pokles SaO2, pokles CaO2), nebo zvýšená spotřeba O2 ve tkáních. Podrobněji:

Zvýšení SvO2 nad 80 % signalizuje sníženou extrakci O2. Příčinou může být pokles spotřeby O2 ve tkáních, nebo zvýšená dodávka O2. Podrobněji:

Zpracoval: Jaroslav Veselý, Ústav patologické fyziologie LF UP v Olomouci
Autor příspěvku: 003 dne 7.7.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 3.4. Hypoxie. Hyperoxie. Podpora ventilace.
title=

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.