Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Kazuistika: HypokalémieZpracoval: doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc., Ústav patologické fyziologie LF UP v Olomouci

Úvod – Anamnéza

32letá žena si opakovaně stěžovala na dlouhodobé neurčité obtíže spojené s pocitem neklidu, letargií a všeobecnou svalovou slabostí. Její osobní i rodinná anamnéza byla bezvýznamná. Uvedla pouze opakované silné premenstruální tenze, které léčila blíže nespecifikovanými „tabletami“. Fyzikální vyšetření při přijetí k hospitalizaci prokázalo pouze normální krevní tlak i tepovou frekvenci a lehkou obezitu. Všechny ostatní nálezy byly v mezích normy.

Vstupní vyšetření

V rámci vstupních vyšetření byl odebrán vzorek krve a moči, v nichž biochemické vyšetření přineslo mj. tyto výsledky:

Sérum Naměřené hodnoty Normální hodnoty
Na+ 137 mmol/l 132 – 144
K+ 2,6 mmol/l 3,2 – 4,8
HCO3- 36 mmol/l 23 – 33
Cl- 94 mmol/l 98 – 108
paCO2 5,33 kPa 4,7 – 5,9
Močovina 6,5 mmol/l 3,0 – 8.0
Kreatinin 100 μmol/l 60 – 120

Tabulka 1: Vstupní hodnoty vyšetření séra.

Moč Naměřené hodnoty
Na+ 73 mmol/l
K+ 48 mmol/l
Cl- 92 mmol/l
Moč chemicky a sediment mikroskopicky V mezích normy

Tabulka 2. Vstupní hodnoty vyšetření moče.

Diferenciální diagnostika a další vyšetření

Nápadná je hypokalémie. Zvýšené HCO3- při normálním paCO2 dále naznačují metabolickou alkalózu. Takový stav může být způsoben zvracením, nadbytkem mineralokortikoidů, užíváním diuretik, vzácněji chronickým užíváním laxativ apod. Pro bližší objasnění příčin byl ordinován dexametazonový supresní test a stanovení plazmatické reninové aktivity (PRA) a koncentrace aldosteronu s následujícími výsledky:

Dexametazonový supresní test prokázal normální pokles koncentrace kortisolu, a tím vyloučil hyperkortikalismus.

Stanovení aldosteronu a PRA však zároveň prokázalo sekundární hyperaldosteronismus.

Konečná diagnóza

Na základě anamnézy a aktuálního klinického stavu pacientky lze vyloučit otoky, hemoragie a dehydrataci. Vzhledem k vyššímu HCO3- lze vyloučit i renální tubulární acidózu. Bartterův syndrom, jenž se vyskytuje převážně v ranném dětském věku, je také málo pravděpodobný.

Pro zvýšené ztráty draslíku ledvinami ovšem svědčí jeho koncentrace v moči (U-K), protože při extrarenálních cestách ztrát draslíku by U-K byla pod 20 mmol/L, kdežto pacientka měla U-K 48 mmol/L, což je ve shodě i s nálezem hyperaldosteronismu, který zvyšuje sekreci K+ v druhé části distálních tubulů a ve sběracích kanálcích. Jenže pokud by byl příčinou jen samotný sekundární hyperaldosteronismus, pak by byla U-Na menší než U-K, ale zde je poměr U-Na/U-K nad 1,0 a to je důkazem, že současně se ztrátami draslíku se ledvinami ztrácí i sodík. Vzniklá hypovolemie pak druhotně aktivuje systém renin-angiotenzinII-aldosteron, který následně kompenzuje ztráty sodíku na úkor draslíku. 

Pacientka sice zpočátku popírala užívání jakýchkoliv léků, ale po opakovaných dotazech připustila, že si na léčbu svých premenstruálních obtíží nechala předepsat tablety, které již dlouhodobě bere. Jednalo se o thiazidové diuretikum, následkem jehož použití vznikly veškeré popsané obtíže a celkový obraz „pseudobartterova syndromu“.

Použitá literatura a literatura k dalšímu studiu

  1. Walmsley R.N., Watkinson L.R., Koay E.S.C.: Cases in chemical pathology – a diagnostic approach. 3rd edition. World Scientific Publishing Co., Singapore 1992.
  2. McDowell D.R., Weinkove C.: Multiple choice questions and case histories in clinical chemistry. Manchester University Press, Manchester 1989.
  3. Freedman D. et al.: Challenges at the clinical interface. Case histories for clinical biochemists. AACC Press, Washington 2001.
  4. Graves L.: Case studies in clinical laboratory science. Pearson Education, Inc., New Jersey, 2002.
  5. Teplan V. a kol.: Metabolismus a ledviny. Grada Publishing, s.r.o., 2000.Autor příspěvku: 0003 dne 1.2.2013 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 5.2. Poruchy iontové rovnováhy
title=
Klíčová slova: , ,

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.