Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Téma: Obezita – klinické charakteristikyÚvod

Podstatou obezity je nadměrné množství tukové tkáně v podkožní i ve viscerální lokalizaci. Normální podíl tuku u žen je asi 30 % a u mužů asi 20 % tělesné hmotnosti.

Tuková tkáň plní v tělě několik základních funkcí:

Z patogenetického hlediska je obezita multifaktoriálně podmíněná metabolická choroba s geneticky podmíněnou náchylností k hromadění tukových zásob při pozitivní energetické bilanci (Učebnice vnitřního lékařství – R. Češka a kol.).

Nejvíce používaným kvantitativním kritériem obezity je index tělesné hmotnosti, BMI (body mass index):

BMI =  hmotnost (kg)/výška (cm)2.

Klasifikaci tělesné hmotnosti podle tohoto kritéria uvádí tabulka 1:

Tabulka 1: Klasifikace tělesné hmotnosti podle ukazatele BMI.

Podle rozložení tuku dělíme obezitu na:

Androidní typ s nahromaděním abdominálního tuku má významně větší kardiovaskulární rizika.

Etiologie a epidemiologie obezity

Hlavním etiologickým faktorem je nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie (viz stránky Metabolismus a denní energetická potřeba a Patofyziologie nadváhy a obezity). Kombinují se vlivy zevního prostředí (příjem potravy vs. výdej energie; viz stránka Fyziologie a patofyziologie vzájemných přeměn živin) s genetickými vlivy (tzv. primární obezita).

Sekundární příčiny obezity:

Tabulka 2.: Endokrinní vlivy a obezita.

Epidemiologie obezity

V ČR je 22 % obézních obyvatel, 34 %  trpí nadváhou, což je dohromady nadpoloviční většina obyvatel ČR.

Diagnostika obezity

Antropometrické metody

Tabulka 3. Metabolické riziko podle obvodu pasu.

Bioimpedační metody

Principem těchto metod je měření změn bioelektrické vodivosti v závislosti na obsahu vody v jednotlivých tkáních organismu (obsah vody je menší v tukové tkáni).

Celkové fyzikální vyšetření

- Zhodnocení projevů a komplikací obezity – varixy DKK, strie, ortopedické vady, otoky, zvětšená játra apod.

Pomocná vyšetření

Stanovení etiologie nebo  komplikací obezity – lipidový profil (celkový cholesterol, HDL,LDL, TAG), TK+P, štítná žláza ( TSH,fT4),  glykémie event. oGTT,  glykovaný hemoglobin, jaterní testy, US břicha, zákl. iontogram, renální funkce (urea, kreatinin) apod.

Komplikace obezity

Metabolické komplikace

Obezita v organismu ovlivňuje metabolické vlastnosti adipocytů a jejich citlivost na inzulín, také ovlivňuje endokrinní funkce tukové tkáně. Přetížení adipocytů nadměrným ukládáním TAG (triacylglycerolů) a jiných lipidů vede k ektopickému ukládání TAG a dalších lipidových metabolitů mimo tukovou tkáň (ektopické ukládání tuku ve tkáních původně tuku prostých – v játrech, srdci, svalech, pankreatu aj.), což jednak podporuje vznik inzulínové rezistence, jednak zhoršuje funkce tkání (lipotoxicita a ateroskleróza). Také dochází ke sníženému vychytávání glukózy, zvýšenému uvolnění TAG do krve a zvýšené koncentraci volných mastných kyselin a glycerolu, které následně opět zvyšují inzulínovou rezistenci a riziko diabetu.

Kardiovaskulární komplikace

V začátečním stádiu hyperkinetická cirkulace, později hypertenze; obezita (a dyslipidémie) je hlavním rizikovým faktorem aterosklerózykardiovaskulárních, cerebrovaskulárních onemocnění, onemocnění periferních tepen. Dále kardiomyopatie z lipotoxicity.

Systémový zánět

Vzniká z dysbalance cytokinů, průvodním znakem je zvýšená četnost nádorů.

Mechanické komplikace

Přetížení kloubů, páteře apod.,

Další komplikace

Syndrom obstrukční spánkové apnoe aj.

Tabulka 4. Přehled základních komplikací obezity.

Terapie obezity

Farmakologická terapie

Vždy v kombinaci s dietou a pohybem.

Orlistat

Jde o v současné době jediné povolené antiobezitikum. Všechna ostatní byla stažena z výroby pro nežádoucí účinky.

Mechanismus účinku orlistatu: Inhibuje střevní lipázu, a omezuje tak vstřebávání tuků až o 30 %; nezbytná je kombinace s redukční dietou. Při porušení životosprávy vede k silným průjmům.

Léky mající vliv na váhu ze skupiny inkretinů

T.č jsou indikovány  jen pro terapii diabetu 2. typu, jako vedlejší efekt je pozorováno snížení váhy – např. Exenatid (Victosa), Liraglutid (Byeta). Ovlivňují vyprazdňování žaludku a produkci inzulínu a glukagonu v reakci na příjem potravy do střeva. Dříve používaná centrálně působící antiobezitika Sibutramin a Fentermin byla zákazana v souvislosti se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních úmrtí.

Chirurgická terapie (tzv. bariatrická chirurgie)

Indikace:

Kontraindikace:

Klasifikace chirurgických zásahů:

Komplexní internetové stránky věnující se obezitě a zejména bariatrickým operacím, s popisem jednotlivých druhů včetně nákresů jsou na této adrese.

Použitá literatura a zdroje pro další studium

http://www.obezita.cz/,

http://obezita.org/,

http://www.obezita.com/.

Stránky věnující se zdraví, jejichž součastí je problematika obezity:

http://www.vseprozdravi.cz/jak-na-hubnuti/pravda-o-hubnuti-obezita.html

http://www.bandingklub.cz/

Zpracovala: MUDr. Jaromíra Gajdová, II. interní klinika – gastroenterologická LF UP a FN v Olomouci
Autor příspěvku: gajdova dne 29.12.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 7.1. Komplexní (civilizační) metabolické poruchy
title=

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.